PRIVACY STATEMENT

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van toepassing. Het doel van de AVG is het stellen van grenzen aan de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast bepaalt de AVG dat eenieder recht heeft op bescherming van de hem of haar betreffende persoonsgegevens en dat deze gegevens eerlijk moeten worden verwerkt.

Dit is de privacyverklaring van Have Fun In Sales, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59000279. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Have Fun In Sales en de verwerkingen via haar website www.havefuninsales.nl.

Have Fun In Sales respecteert de privacy van haar klanten en de gebruikers van haar website. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Have Fun In Sales kan persoonsgegevens van jou verwerken, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Have Fun In Sales verstrekt.

Have Fun In Sales kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Je IP-adres

Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Have Fun In Sales de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees voor de Nieuwsbrief, verstuurd door Have Fun In Sales. In deze nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten van Have Fun In Sales en aanverwante zaken. Iedere e-mail bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

BEZOEKERSGEGEVENS

Op de website van Have Fun In Sales worden de bezoekgegevens waaronder jouw IP-adres bijgehouden.

BETAALGEGEVENS

Have Fun In Sales gebruikt jouw betaalgegevens zoals bankrekeningnummer voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

WAAROM HAVE FUN IN SALES GEGEVENS NODIG HEEFT

Have Fun In Sales verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Have Fun In Sales jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit trainingen en/of coaching.

HOE LANG HAVE FUN IN SALES GEGEVENS BEWAART

Have Fun In Sales bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

Have Fun In Sales verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Have Fun In Sales een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Have Fun In Sales blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website gebruikt Have Fun In Sales cookies. Dat zijn cookies die nodig zijn om de website van Have Fun In Sales goed te laten lopen (functionele cookies) en cookies die Have Fun In Sales gebruikt om andere relevante informatie te krijgen over bezoekers van de site (zogeheten niet-functionele cookies).

Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van je computer, tablet of telefoon. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op jou in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. Je kunt in jouw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via jouw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Wat je altijd kunt doen:

  • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
  • Geef in jouw browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden.
  • Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit jouw browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden.

GOOGLE ANALYTICS

Have Fun In Sales maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Op deze wijze kan Have Fun In Sales de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Ga voor meer informatie naar privacybeleid van Google en het privacy beleid van Google Analytics

LINKS

Op de website van Have Fun In Sales zijn links opgenomen naar andere websites. Have Fun In Sales is uiteraard niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar christine@havefuninsales.nl. Have Fun In Sales zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Have Fun In Sales neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Have Fun In Sales maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Have Fun In Sales verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Have Fun In Sales via christine@havefuninsales.nl

Have Fun In Sales is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Prins Bernhardlaan 26, 3761 AB Soest
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59000279
Telefoon: 06-24759267

E-mailadres: christine@havefuninsales.nl